BESTUUR en COMMISSIE

INFORMATIE > BESTUUR EN COMMISSIE

Bestuur en Commissie

De Stichting Brabantse Ruiterdagen is een organisatie die zich tot doel stelt de ruitersport in West-Brabant te promoten.

Het bestuur bestaat uit mensen die zich op geheel vrijwillige basis inzetten om de Brabantse Ruiterdagen te organiseren. Dit kan niet zonder de tientallen vrijwilligers en medewerkers die zich ieder jaar inspannen om dit evenement tot een groot succes te maken.

Bestuursleden van Stichting Brabantse Ruiterdagen:

Voorzitter : Jac Moerings
Vicevoorzitter : Ronald Ravestijn
Secretaresse : Mariella de Groot
Penningmeester : Wim van de Ree
Sport: Sabine van der Meer
Zomerfair: Margit de Klerk

Commissieleden:

Sponsoring: Melissa Buijens
Zomerfair: Kim de Klerk-Broere, Linda Mol
Kinderdorp: Henk Mollen
Catering: Diny van der Meer
ICT: Barry de Wit
Terreinen: Mike van der Meer, Jan van der Meer