Bestuur en Commissie

De Stichting Brabantse Ruiterdagen is een organisatie die zich tot doel stelt de ruitersport in West-Brabant te promoten.

Het bestuur bestaat uit mensen die zich op geheel vrijwillige basis inzetten om de Brabantse Ruiterdagen te organiseren. Dit kan niet zonder de tientallen vrijwilligers en medewerkers die zich ieder jaar inspannen om dit evenement tot een groot succes te maken.

Bestuur van Stichting Brabantse Ruiterdagen

Voorzitter : Jac Moerings
Secretaresse : Mariella de Groot
Penningmeester : Wim van de Ree
Sport: Sabine van der Meer
Sponsoring: Ronald Ravestijn
Zomerfair: Margit de Klerk

Commissie
Sport: Sabine van der Meer
Sponsoring: Ronald Ravestijn, Melissa Buijens
Zomerfair: Margit de Klerk, Kim de Klerk-Broere, Corrie Gulickx
Kinderdorp: Carlo Vreugde, Henk Mollen
ICT: Barry de Wit
Terreinen: Mike van der Meer, Jan van der Meer