Bestuur

De Stichting Brabantse Ruiterdagen is een organisatie die zich tot doel stelt de ruitersport in West-Brabant te promoten.

Het bestuur bestaat uit mensen die zich op geheel vrijwillige basis inzetten om de Brabantse Ruiterdagen te organiseren. Dit kan niet zonder de tientallen vrijwilligers en medewerkers die zich ieder jaar inspannen om dit evenement tot een groot succes te maken.

Bestuur van Stichting Brabantse Ruiterdagen

Voorzitter : Jac Moerings
Secretaresse : Mariella de Groot
Penningmeester : Wim van de Ree
Sponsoring: Ronald Ravestijn
Sport: Sabine van der Meer
Zomerfair: Corrie Gulickx

Commissieleden

Kinderdorp: Carlo Vreugde
ICT: Barry de Wit
Sponsoring: Melissa Buijens